Jeg har blitt fratatt retten til å kjøre i seks måneder på grunn av tidligere overforbruk av alkohol. Dette til tross for at jeg nå har sluttet å drikke og ikke inntatt noe de siste tre ukene. Jeg må nå ta ukentlige blodprøver for å dokumentere avhold. Jeg drikker en del alkoholfritt øl siden jeg føler de hjelper meg i avvenningen og disse har stort sett 0.5% alkohol. Spørsmålet er om inntak av alkoholfritt øl kan slå ut på blodprøvene?

Mann, 45 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Du skriver ikke hva slags blodprøver du tar, men vi antar at det er det som benevnes som EtG prøver. Det som vises på denne prøven er omdannelsesprodukter (metabolitter) som dannes når alkohol brytes ned i kroppen. Det er bare en liten del, 1%, av inntatt alkohol som blir til EtG (og EtS).

Fordi det er så liten andel av alkohol som omdannes til EtG vil vi anta at alkoholfritt øl med 0,5% promille ikke vil gi utslag. Men, vi er ikke sikre og drikker du mye kan det være at det gir svakt utslag. Et lavt utslag indikerer ikke overforbruk av alkohol, men lavt/lite forbruk. Om det evt. er et problem avhenger av hvilke krav legen din har stilt. Om det er krav om totalavhold i avtalen for å få førerkortet tilbake? Eller om du kan ha lavt til moderat alkoholforbruk?

Du kan lese mer om alkoholmetabolitten EtG og EtS i en artikkel fra Oslo universitetssykehus.