Vil inn i lar

Kvinne, 21 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Hvis du vil søke, er det to måter å gjøre det på. Den ene går via fastlegen. Da bestiller du en time på vanlig måte og forteller legen om problemet, og han/hun vil eventuelt søke LAR for deg. Den andre går via ruskonsulenten på hjemstedet ditt (kommunen din). Ruskonsulenten vil da eventuelt søke deg inn via sosialtjenesten. Den siste av disse måtene er anbefalt av LAR selv, for ruskonsulentene er mer vant til denne typen saker enn fastlegene. Uansett hvor du søker vil søknaden din leveres videre til et inntaksteam i LAR som tar stilling til om du har rett til legemiddelassistert rehabilitering.

Du kan lese mer om LAR på Helsenorge sine hjemmesider. Snakk gjerne også med proLAR for råd.