Har fått ParalginForte etter kneoperasjon ,1-2 tbl. Inntil 3-4 g. daglig. Nå har jeg fått utslett i ansiktet , kan det være reaksjon etter bruk av tablettene

Kvinne, 78 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke medisinsk helsepersonell så vi kan ikke si med sikkerhet at utslettet ditt skyldes bruk av Paralgin Forte. Under bivirkninger for medikamentet står det i Felleskatalogen at det kan gi allergisk hudreaksjon og utslett, men at det er sjeldent. Men, det står også at det har blitt rapportert om svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner. Det beste er kanskje derfor at du kontakter fastlege eller legevakt og får det undersøkt.