Jeg har tatt 110 stk valium ×10 mg,i løpet av hele dagen.er er farlig?dette gjorde jeg med en mening

Mann, 48 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi minner om at dette ikke er en akuttjeneste og at det kan ta flere dager å få svar.

Det å ta 110 tabletter med Valium er farlig. Vi håper at du tok kontakt med AMK, legevakta eller Giftinformasjonen slik at du fikk hjelp og at alt har gått bra. Du skriver at du «gjorde dette med en mening». Vi vet ikke hva denne meningen er, men dersom du har det vanskelig er det viktig at du snakker med noen om det.

Trenger du noen å snakke med kan legen din henvise deg til psykolog. Du kan også snakke med noen du stoler på rundt deg, eller ringe Mental helse sin hjelpetelefon( 116 123 ) eller kirkens sos telefon 22 40 00 40.