Et det mulig at kokain kan spores i urinprøver 2 dager etter at man er blitt utsatt for passiv røyking?

Kvinne, 28 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det høres tvilsomt ut. Det er prinsippet mulig å bli ruspåvirket via passiv røyking (og følgelig også teste positivt på urinprøver i en viss tid etterpå), men dette forutsetter vanligvis å ha sittet i et svært røykfylt og lufttett rom over et lengre tidsrom.

Dersom dette gjelder noen du kjenner, er det kanskje mer sannsynlig at vedkommende faktisk har inntatt kokain selv, på vanlig måte. Dette sier vi delvis fordi det altså skal mye til for å teste positivt ved passiv røyking (særlig i 2 døgn etterpå), men først og fremst fordi røyking av kokain er lite utbredt i Norge. Men merk at dette altså kun er gjetning fra vår side.