Halla!!! ER DE SUNT OG SNIFFE FRA LIMPISTOL I KUNST Å HÅNNVÆRK? Jeg suns det er digg.

Mann, 9 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Hei! Nei, det er ikke sunt selv om du synes det føles bra.

Det å sniffe lim kan i verste fall gi akutte hjerterytmeforstyrrelser og blodtrykksfall, noe som kan føre til død. Fortsetter du å sniffe risikerer du også å skade kroppen din på andre måter.  Du kan blant annet få sår hals, hoste, rennende nese, neseblødninger, sår, blodskutte øyne, sløvt blikk, vekttap og dårlig ånde. Noen får også organskader og hjerneskader. Du kan lese om det på våre sider.

Du skriver selv at du, til nå, bare synes det har vært digg å sniffe. Vi antar derfor at alt har gått bra hittil. Vi synes derfor ikke at du skal bekymre deg for at du har sniffa lim, men heller fokusere på å ikke fortsette.

Blir du likevel bekymret kan du snakke med helsesykepleier på skolen, eller helsestasjon for ungdom.