hei. lurer på om det er straffbart og røyke hasj før førstegangstjeneste i militæret?

Mann, 20 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Hvis vi forstår spørsmålet ditt rett, så lurer du på om du kan dimitteres fra militæret dersom du røyker hasj før du skal inn. Svaret er at ja – dersom de ber om en urinprøve som tester deg for bruk av rusmidler (noe som er sannsynlig at de gjør), kan et positivt prøveresultat medføre utestengelse. Hvorvidt du tester positivt eller ikke, kommer an på hvor mye du evt. røyker, samt hvor lang tid før prøven du røyker. Røyker du én gang vil du normalt avlegge rene prøver innen en uke, men dette kan variere noe. Skal du være sikker på å ikke få konsekvenser bør du regne god tid fra du røyker til du skal ta prøve – og det mest sikre vil selvsagt være om du ikke røkte i det hele tatt.

Du kan lese mer om dette på Forsvarets egne hjemmesider.

For øvrig er det jo generelt straffbart å røyke hasj i det hele tatt, uansett om du skal inn i militæret eller ikke – politiet kan jo etter norsk lov straffe deg for bruk, dersom de skulle finne ut av at du gjør det.