Tar 1/2 rohypnol ca. en gang pr uke for søvn. Har fått depresjon. Kan jeg da ta Johannesurt/prikkperikum sammen med denne 1/2 rohypnolen?
Hva med et glass vin en gang i uka? Farlige kombinasjoner?

Kvinne, 65 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Vi kjenner ikke til noen interaksjoner mellom Rohypnol og Johannesurt, men Johannesurt er ikke et rusgivende middel og derfor utenfor vårt kompteanseområde.

Når det gjelder Rohypnol og vin bør ikke det kombineres.  Alkohol og Rohypnol forsterker hverandres dempende virkning, noe som kan gi bivirkninger som orienteringsproblemer, trøtthet og alvorlige pusteproblemer. Det kan også føre til koma og død i høye doser. På lang sikt øker det sjansen for hukommelsestap, toleranseøkning og avhengighet. Skal du drikke vin bør du derfor gjøre det andre dager enn de dagene du bruker Rohypnol.