Kan man reise til USA når man tar urinprøver

Mann, 18 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Det avhenger av hva du tar urinprøver for, og hvorfor. Hvis det gjelder urinprøve som følge oppfølging i forbindelse med bot eller forelegg for bruk av narkotika kan det være at du ikke kan søke i gjennom Visa Waiver, men må benytte annen søknad med rulleblad. Vi legger ved lenke til ESTA siden til US custom and border hvor du finner mer informasjon.

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt der kan det være lurt å ringe USAs ambassade for råd. Vi anbefaler også at du snakker med de du tar urinprøver hos, for å få klarsignal om du faktisk kan forlate landet (dersom dette vil innebære at du ikke får avlevert prøve i den aktuelle perioden).