Har røyket 3 trekk joint av cannabis. Hvor lenge kan det påvises i urin?

Annet, 24 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Et enkeltinntak kan påvises i opptil en uke i urinen, men ofte kortere enn dette også.

Påvisningstiden vil fra person til person fordi vi forbrenner stoffer i forskjellig tempo. Påvisningstiden påvirkes også av mengde( tre trekk) og styrke( innhold av THC) på cannabisen. Våre opplysninger på dette området er derfor kun veiledende.