Jeg har i glemsel tatt 4 mg melatonin. Er det farlig?

Kvinne, 34 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Følgende står på Felleskatalogen: «Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. 300 mg daglig til voksne har gitt ingen eller få bivirkninger. Klinikk: Tretthet og hodepine. Ev. hudrødme, magesmerter og diaré. Behandling: Lite aktuelt. Kull og observasjon ved massive doser. Ev. symptomatisk behandling.»

Vi minner om at RUStelefonen ikke er en akuttjeneste, og at det kan ta opptil 5 virkedager før du får svar på innsendte spørsmål. Om du er bekymret for om du har tatt for mye av et medikament, anbefaler vi deg å ringe Giftinformasjonen på 22 59 13 00. Giftinformasjonen er døgnåpne.