Hei. Bruker av og til 7,5 mg Imovane eller zypiclone der det står 8t før kjøring. Av og til tas halv dose som etter mitt begrep bør føre til kortere hviletid (medfører i alle fall kortere søvn). Holder det å vente 4t ved halv dose? Er litt uenighet i hjemmet.

Mann, 51 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Viser til samtale.

Det er generelt ikke slik at halvering av dosen gir halvering av påvisningstid (selv om påvisningstiden blir kortere ved mindre doser). Hvorvidt det er nok å vente fire timer, er nok tvilsomt. Den anbefalte ventetiden er uansett åtte timer. Når det er sagt, det er temmelig stor forskjell på zopiklon og zolpidem.

Her er tall fra FHI for hvor mange timer etter inntak en er under straffbarhetsgrensen (tilsvarende 0,2 promille):

Basert på disse tallene kan det være en idé å prøve et medikament som inneholder zolpidem i stedet for zopiklon.