når de blir oppløst i kroppen

Mann, 74 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi forstår ikke helt hva du spør om her. Vi antar at det har noe med hvor raskt et stoff oppløser seg i kroppen, men siden du ikke skriver hvilket stoff det er snakk om blir det vanskelig å svare. Skriv gjerne inn på ny med mer informasjon.