Hei, jeg har i det solge og brukt relativt store mengder 4cmc(mefedron) som slik jeg forstår er relativt ukjent i Norge. Jeg lurer bare på om dere har noe kjennskap til dette stoffet. Bivirkinger, farlige kombonasjoner med annet dop osv. Takk på forhånd.

Mann, 21 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Mefedron klassifiseres som et syntetisk katinon, men har også likheter med fenetylaminer.

Effektene av mefedron oppgis å være : økt energi, eufori, velbehag, angst, uro, svettetokter, aggressivitet og mild seksuell stimulanse. Du kan også oppleve å bli kvalm og få vondt i hodet. Enkelte brukere rapporterer om problemer med korttidshukommelsen.

Store doser kan gi ekstreme smerter i nese etter sniffing, psykiske plager, hjerterytmeforstyrrelser og i noen tilfeller bevisstløshet. Det er også blitt rapportert dødsfall etter bruk av mefedron.

Vi vet ikke nok om langtidseffektene av mefedron, men basert på virkningen og strukturen til mefedron kan man tenke seg at det kan ha likhetstrekk med langtidsvirkningene til MDMA og kokain. Vi vet imidlertid at langvarig bruk kan føre til avhengighet.

Når det gjelder blandingsbruk bør du unngå å bruke mefedron sammen med andre stimulerende stoffer. Grunnen til dette er at kombinasjonen kan føre til en overbelastning på hjertet, fysisk utmattelse øker, og en heftigere bakrus. Utover dette vet vi lite om hvilke blandinger som bør unngås spesielt, men generelt kan alle kombinasjoner gi uforutsette virkninger.