» Jeg lurer på hvorfor ingen jobber får å legalisere weed i Norge. »
Sitat slutt. Spørsmål fra mann 25 Hordaland.

Slutten av svaret fra Rustelefonen: » Det stemmer likevel ikke at det ikke er noen som jobber for å legalisere cannabis (weed) i Norge. Det er flere som ønsker dette. Et eksempel er Unge Vestre som i det siste har blitt mye omtalt for sin «Legalize it»-kampanje . Ønsker du det samme kan du jo engasjere deg i en organisasjon, eller parti som jobber for denne saken. »

Dette svaret på et ærlig spørsmål er for dårlig fra Rustelefonen. I et så langt svar så skal Rustelefonen oppgi at det er flere foreninger og organisasjoner som jobber aktivt med forebyggende rus arbeid og jobber politisk for å få en rus-reform som inkluderer en cannabis legalisering.

NORMAL-Norge er en brukerorganisasjon som jobber målrettet mot en cannabis legalisering. I tillegg jobber de aktivt med større prosjekter på forebyggende virksomhet mot lav debut alder og mindreårig bruk. De har og en opplysningstjeneste som avviker «litt» fra Rustelefonen, men der er alt kunnskapsbasert med bakgrunn i omfattende forskning. De står for det de sier i ettertid.

Så har vi Foreningen for Human Narkotikapolitikk der Arild Knutsen er Leder. Han har en stol og en stemme fra Norge i FN og WHO sin avdeling for narkotika.

Så har vi Foreningen Tryggere Ruspolitikk som er for en streng cannabis regulering og jobber aktivt og målrettet for å hjelpe rusmisbrukere som blir voldtatt til stadighet bla.

Så Har vi den internasjonale Politiorganisasjonen LEAP med sin Scandinavia avdeling: LEAP-Scandinavia. NORGE. De besitter et høyt kunnskapsnivå og går inn for å legalisere narkotiske rusmidler svakere enn alkohol. Medlemmene er pensjonerte Politimenn/Politiledere, Politiledere i tjeneste. Dommere og Jusprofessorer fra Norge og Scandinavia. Alle kan bli støttemedlem.

Så har alle ungdoms partiene utenom Krf-Ungdom sagt at de går inn for cannabis legalisering i tillegg til noen partier på tinget.

Fra Rusopplysningen så fremstår dette som manglende opplysning.
Er Rusopplysningen enig?

Mann, 55 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Det er riktig at det er flere partier/organisasjoner enn kun Unge Venstre som ønsker en legalisering av cannabis i Norge. Det er også riktig at vi ikke nevnte flere enn disse, noe vi selvsagt kunne ha gjort. Det tar vi også kritikk for, og det var på ingen måte vår intensjon å «forstumme» disse organisasjonene, dersom det fremsto slik. Det har vi ingen interesse av å gjøre. Ettersom vi skriver «et eksempel er (…)», impliserer dette at det også finnes flere med en lignende tankegang. Poenget var snarere å vise at det er engasjement og en aktiv debatt omkring dette emnet i samfunnsrommet, noe innskriver ga uttrykk for ikke å være klar over.

Vi håper på forståelse og takker for innspill.