Hei. Hvis man går på steroider og drar for å sjekke blodtrykk,blodprøver hos lege og har barn. Har legen plikt i å melde deg eller si ifra til politi ?? Må ikke legen ha samtykke av deg for å se etter dop/ steroider på blodprøver?

Mann, 34 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Dersom legen skal kunne påvise bruk av narkotika eller steroider, må det tas en prøve som spesifikt leter etter dette. Du må også informeres om, og samtykke til, at en slik prøve tas.

Men, legen kan jo potensielt reagere på eventuelle symptomer på bruk av steroider, og spørre deg ut om dette. Dersom legen har sterk grunn til å tenke at du bruker steroider har legen ingen plikt til å melde til politiet, men ettersom du har barn, har legen potensielt vurderingsplikt til barnevernet. Dette er riktignok en vurderingssak fra legens side.