Jeg vil avlegge urinprøve, bruker 2x25mg quetiapin og 1 zoplicione om kvelden, 3 paralgin forte, 3 vival om dagen! For dette i multidoser av hjemmesykepleien 1 gang i uken! Lurer på hvor lenge må jeg må jeg for å vise rein urinprøve!!

Kvinne, 59 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er ikke vanlig å teste for quetiapin på en urinprøve. Zopiclone kan vanligvis vises på urinprøver i noen dager etter siste inntak. Kodein (virkestoffet i Paralgin Forte) kan vanligvis vises på urinprøver i ca. 2-4 dager etter siste inntak. Diazepam (virkestoffet i Vival) kan vanligvis vises på urinprøver i 1-4 uker etter siste inntak.

Men, merk at disse tallene kun er veiledende – det kan være en del variasjon fra person til person. Ettersom du bruker flere av disse om dagen, og kanskje også har gjort det en stund, kan det hende at det vil ta enda litt lengre tid enn dette før du tester rent.

For øvrig: dersom du får disse medisinene av hjemmesykepleien, er det i utgangspunktet ikke et problem om du skulle teste positivt på en prøve – med mindre det er en spesiell grunn som skulle tilsi noe annet.