Har man løv til å snuse og røyke før man er 18

Mann, 15 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Ja, i Norge er det lov å røyke og snuse uansett hvor gammel du er. Derimot er det forbudt å selge eller gi tobakksprodukter til noen under 18 år. Du kan lese mer om dette temaet i en artikkel på Ung.no.

Men, merk at det kan være lokale regler som forbyr røyking på det aktuelle stedet – som f.eks. på skolens område, innendørs på offentlige steder og lignende.