Kan man kjøre bil når man tar atarax?

Mann, 28 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Informasjonen nedenfor er kun gjeldene dersom du får Atarax lovlig på resept.

Dersom du får utskrevet Atarax som sovemedisin, er det fastsatt spesifikke grenser for hvor mye du kan bruke og samtidig oppfylle helsekravene til førerkort. Dersom du får utskrevet Atarax til andre formål enn som sovemedisin, skal dette vurderes i henhold til det generelle helsekravet ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen (§ 35). Snakk med din lege om dette.

Førerkortgruppe 1 (AM, S, T, A1, A2, A, B, BE):

Helsekrav oppfylt ved bruk av Atarax inntil 30 mg/døgn.

Siste dose må være inntatt minst 8 timer før kjøring.

Ved bruk av to legemidler opplistet i helsekravene i § 36, reduseres angitt døgndose for begge legemidler med 50 %. Ved samtidig bruk av antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva, jf. § 36 nr. 8, og antihistaminer (Atarax) som sovemiddel, reduseres angitt døgndose av antihistaminer (Atarax) med 50 %. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i § 36.

Førerkortgruppe 2 og 3 (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE):

Helsekrav ikke oppfylt ved bruk av antihistaminer (Atarax) som sovemedisin.