Jeg har brukt Tramadol 150mg x 2 og Rivotril 2mg x2 pr dag i minst 10 år. Jeg lider av depresjon, sorg, og angst. Får panikk uten medisinene. Hvordan vil disse påvirke meg senere i livet. Har god effekt av dem, og hadde ikke klart å leve uten. Er helt alene også. Kan jeg fortsette med dem livet ut?

Kvinne, 66 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

Hvorvidt du skal fortsette med Tramadol og Rivotril, anbefaler vi deg å snakke med utskrivende lege om. Om det er hensiktsmessig at du står på det over lang tid, kommer nok an på årsaken til at du tar disse medisinene.

Det er viktig at du trapper ned langsomt og i samråd med lege om du etterhvert ønsker å slutte.

Det er leit å høre at du lider av depresjon, angst og sorg. Vi  håper at du får hjelp for dette. Om du ikke får hjelp, anbefaler vi deg å snakke med lege om å bli henvist til riktig behandling.