En kompis røyker hasj daglig. Og jeg sitter på noen ganger når han kjører bil. Dersom vi blir stoppet, hva vil da min straff være? Enten jeg har røyket noe eller ikke? Og kan jeg likevel bli straffet hvis han blir stoppet dersom han røyket uten at jeg visste det?

Kvinne, 22 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Du kan ikke bli straffet for at han kjører bil i ruspåvirket tilstand. Det kan være at politiet kommer til å ta prøve av deg for å undersøke om også du har brukt hasj, men så lenge prøvene er negative, vil det ikke få noen konsekvenser for deg. Vi anbefaler deg derimot å tenke deg godt om hvorvidt du ønsker å sitte på med noen som er ruspåvirket. Cannabis påvirker kjøreevnen og øker risikoen for å havne i ulykker.