hei jeg ble tatt av politiet igår og de så vid av meg som hadde rus men kan de tvinge meg til urinprøve og vill jeg klare og ikke få 9 mnd ruskontrakt ble også lurt til og si koden på mobilen min

Annet, 16 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er litt uklart hva politiet så («så vid av meg som hadde rus»), så vi kan bare svare deg generelt på spørsmålet. Politiet kan både ransake deg og be deg om urinprøver (eller andre prøver) dersom det foreligger skjellig grunn til mistanke om at det er begått «en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff». Dette fremgår av Straffeprosessloven § 157.

Hvis du ikke ønsker ruskontrakt, kan du nekte dette. Problemet er at du da heller må godta den straffen du får dersom en finner det bevist at du har brukt et illegalt rusmiddel. Det vil trolig dreie seg om en bot.