Hvordan blir pupillene ved alkohol inntak

Mann, 24 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Alkohol kan gi  litt forstørrede pupiller og gjøre at pupillene reagerer noe saktere, men fordi det er store individuelle forskjeller på hva som er normal størrelse på pupillene er ikke dette alene en god indikator på alkoholinntak.