Hei. Jeg er jente på 17 år og jeg lurte på hvor lenge må man sitte inn på vestmo behandlingssenter, dersom du er russmissbruker? tar det 1-4 veke eller

Kvinne, 17 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder varighet på behandling, er dette noe som ofte tilpasses etter individuelle behov. Hva slags type behandling det er snakk om har også betydning – det er f.eks. forskjell på akutt avrusning og vanlig innleggelse, hvor akutt avrusning normalt har kortest varighet. Så, hvor lenge man kan forvente å være der er dessverre ikke mulig å forutsi for oss, men vi anbefaler at du tar kontakt med Ålesund Behandlingssenter og spør dem direkte om prosedyrene deres.