Hvor lenge lever jeg på metadon . Jeg har brukt det siden 2003 og til 2019 såååååå hvorlebge er det før teppet går ned.????

Mann, 55 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Dersom du bruker medisinen som foreskrevet, finnes det ingen antatte tidsrammer for når «teppet går ned». I så fall hadde neppe medisinen blitt godkjent for bruk. Du kan i prinsippet leve et langt og fullverdig liv selv om du bruker Metadon. Når teppet en dag går ned, vil det nok skyldes andre årsaker enn bruken av metadon. Dersom du er bekymret for hvordan medisinen påvirker deg anbefaler vi at du snakker om dette med legen som skriver den ut. Er du bekymret kan du også vurdere å endre medikament, det finnes nå flere ulike varianter av buprenorfin (tabletter, plaster, depotsprøyter) som trolig er mindre skadelig enn metadon.

I denne artikkelen (intervju med Helge Waal) finner du en omtale av spørsmålet.