Hei hvor lenge kan concerta (alza 54mg) depottabeletter vises på urinprøve, tok ca 3 54mg og 2 36mg på en gang

Mann, 19 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Det er ikke mulig å fastslå dette eksakt dessverre. Dette er noe som vil kunne variere litt fra person til person, men et engangsinntak av metylfenidat (virkestoffet i Concerta) vil normalt kunne spores i noen døgn etter inntak. Men, ettersom det nå dreier seg om depottabletter, med forholdsvis mye virkestoff, er det ikke utenkelig at dette vil kunne spores med urinprøver i opptil en uke, pluss/minus.