Hei. Jeg lurer på hva som skjer med kroppen visst man tar noe alkohol etter man har begynt på antabus?

Mann, 33 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Dersom du drikker alkohol etter å ha begynt med Antabus, vil det etter all sannsynlighet føles veldig ubehagelig. Det er nettopp det som er hensikten med Antabus – å gjøre alkoholinntak uegnet. Felleskatalogen skriver bl.a. følgende i sin omtale av Antabus:

Pasienten skal ikke under noen omstendigheter innta alkohol under eller innen 2 uker etter avsluttet behandling, og pasient/pårørende må advares mot dette.

Typiske reaksjoner ved en kombinasjon av alkohol og Antabus er hjertebank, rødme, blodtrykksfall, kvalme, brekninger og respirasjonsproblemer. I sjeldne tilfeller forekommer mer alvorlige reaksjoner som hjertesvikt, hjerteinfarkt og i verste fall død (kilde: Tidsskriftet Den Norske Legeforening). Derfor må du for all del holde deg unna alkohol så lenge du har Antabus i systemet, og i minimum to uker etter avsluttet behandling.