Hva er mot argumentene deres mot hasj? Jeg skriver et debattinnlegg mot hasj legalisering. Hva tenker dere?

Kvinne, 16 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

RUStelefonen arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet og vårt formål er informasjon om bruk, og om mulige skader og fare ved bruk av legale og illegale rusmidler. Vi deltar ikke i politiske diskusjoner, og argumenterer ikke for eller imot bruk og/eller kriminalisering/legalisering av cannabis.

Vi har på vår hjemmeside et faktaark om cannabis/hasj/marihuana som problematiserer mulige skader ved bruk over lang og kort tid.