Hei kan dere forklare hva disse blodprøveresultaten betyr?
ASAT 143, GT 424, LD 240, ASAT 104.

Mann, 40 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

ASAT står så vidt vi vet for aspartat aminotransferase og brukes ved mistanke om muskelskade eller leversykdom. I følge Fürst sine sider er referanseområdet <45 for menn. I så fall vil verdier på 143 og 104 være høye.

GT (gamma-glutamyl transferase) brukes for å avdekke leversykdommer og alkoholmisbruk. Fürst opererer med referanseområde <115 for menn på 40 år. Det vil si at 424 er høyt.

LD brukes for å avdekke flere mulige tilstander; hjerteinfarkt, lungeemboli, hepatitt, degenerativ muskelsykdom, hemolytisk anemi, pernisiøs anemi. Fürst sitt referanseområde her er <205, så 240 er litt forhøyet.

Vi kan ikke svare deg på hva dette betyr, det må du snakke med legen din om. Vi vil også opplyse om at vi ikke er helsepersonell og at svarene her er hentet fra Fürst sine nettsider som gir generell informasjon om diverse blodprøver.