Hva skjer med hjernen om du drikker alkohol?

Kvinne, 15 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Kort fortalt tas alkoholen opp i mage og tarmer, transporteres i blodet til hjernen hvor en rekke kjemiske prosesser oppstår. Alkohol påvirker sentralnervesystemet og hvilke virkninger som dominerer rusen vil blant annet være avhengig av alkoholkonsentrasjonen i blodet. Så hvor mye og ofte du drikker, om du er vant til og drikke, og forventningene til rusen vil ha betydning for hvordan rusen virker.

Alkoholens generelle virkninger gir bl.a. følgende symptomer:

Du kan lese mer om alkohol og hvordan den virker på vår hjemmeside. Stiller du spørsmålet i forbindelse med en skoleoppgave finner du også veileder til skoleoppgave på vår hjemmeside