Hei

Får resept på tramadol, 50 mg kapsler (2-3 «runder» i året med noen uker akutt smerte og behandling).

Kan da ta 1-2 kapsler 3 ggr daglig jfr. lege.

Spørsmål:
1.a) Hva med bilkjøring på disse doser?

b) Og hva om dosen ikke er helt lik hver gang, jfr. at jeg kan ta 1 eller 2 kapsler pr. gang, men uansett 3 ggr daglig. Legen har aldri sagt noe om bilkjøring ift. dette, men begynte lure da jeg tilfeldigvis kom over regler etter apoteket sa at man må være obs på bilkjøring.

C) Om jeg også tar vallergan mot kløe om kvelden, hva da? Tar 10 mg av og til. Det er ikke brukt som hypnotika, men for hudsykdom.

2. Etter å ha lest litt på deres nettsteder, synes det for meg at mange lurer på medisin ift. bilkjøring. Det er da etter min mening et stort (!) potensiale for forbedring her. Selv om fører har ansvaret for å kjøre trafikksikkert, må legen stå særlig proaktivt ansvarlig da h*n kjenner til medisinene og er eksperten på dette. Eller? Hvis folk lurer er det noe galt. Jeg også lurer nå.

3. Det virker også som at det ofte gis forskjellige svar – på f. eks. Apotek. Her er det IKKE rom for forskjellige svar.

Mvh (anonymisert)

Kvinne, 39 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

1ab)  Du kan lese om reglene her på våre sider om førerkort.

1c) Man fyller helsekravene ved bruk av inntil 30 mg Vallergan i døgnet, forutsatt at man venter minst 8 timer med å kjøre etter siste dose.  Ved bruk av to legemidler opplistet i helsekravene i § 36 (dette vil gjelde Tramadol), reduseres angitt døgndose for begge legemidler med 50 %.

2) Du har rett i at det er mange som lurer på det med medisin og bilkjøring. Det er som du opplever, vanskelig å vite hvem man skal spørre, derfor ønsker vi å hjelpe så langt vi kan – selv om det er litt på siden av det vi driver med. Men vi kan ikke svare noe mer enn det som står i førerkortveilederen. Den er omstendelig og kan være vanskelig å forstå. Derfor har vi laget en forkortet og forenkelt versjon.

Vi er enige i at leger med fordel kunne hatt som rutine å gjøre pasienten oppmerksom på om regelverk for bilkjøring når medisinen blir utskrevet. Hvorfor det ikke gjøres, vites ikke. Uansett så er det sånn at man selv har ansvar for at man fyller Helsekravene for førerkort.

3) Vi er enige i at det ikke er rom for forskjellige svar. Grunnen til at det kan skje, tipper vi er fordi regelverket er såpass komplisert at det er lett å misforstå.