Kan narkotika gjøre at hjertet blir ødelagt? Etter mange år med bruk, vil ikke hjertet bli dårligere?
Spør fordi min mamma har fått påvist et voksende hjerte

Kvinne, 23 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Først må vi informere om at vi på RUStelefonen ikke er helsepersonell, så vi har ikke anledning til å si noe konkret om medisinske diagnoser.

På generelt grunnlag er det slik at langvarig rusmisbruk kan bidra til at mennesker får nedsatt helsetilstand og/ eller problemer med enkelte av kroppens organer, men vi kan ikke vite noe om hvordan dette forholder seg i din mors tilfelle da vi ikke kjenner henne, hennes helse eller rushistorikk. Det er også veldig stor forskjell på hvordan de ulike rusmidlene påvirker hjertet.

Da det er slik at du funderer på hvordan mammaen din har fått den diagnosen hun har, kan det være en idè for deg å snakke med en lege om dette. Hvis moren din syns det er greit, kan du kanskje bli med henne til hennes fastlege for en prat om saken. Hvis hun ikke ønsker det, kan du be om å få en samtale med din egen fastlege, slik at du kan få en riktig forståelse av hva diagnosen innebærer. På Norsk Helseinformatikk sine sider kan du lese litt om hjerteproblemet som moren din har fått påvist. Det er viktig at du bruker artikkelen som bakgrunnsinformasjon og ikke trekker konklusjoner om din mors helsetilstand. Vi anbefaler deg å selv snakke med helsepersonell om det.