Er hasj digg vis ja jeg kjøper ?

Annet, 69 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Spørsmålet ditt er litt vanskelig å besvare for vi vet ikke hva du helt mener med «digg». Vi er forskjellige som mennesker og rusmidler virker ofte ulikt på oss. Noen kan oppleve et rusmiddel som fantastisk, mens andre opplever bare ubehag. På vår hjemmeside kan du lese mer om hvordan hasj, cannabis, marihuana virker, og mulige bivirkninger ved bruk.

Du er også velkommen til å sende oss et mer utdypende spørsmål hvis du har behov for det.