Diazepam og grapefruktjuice.

Om du gjør et interaksjonssøk på Diazepam og grapefruktjuice, vil du få opp at den kliniske konsekvensen av å ta dette sammen øker konsentrasjonen av diazepam inntil 3-4 ganger. Det vil jo med andre ord si at virkningen av f. eks. en Valium øker med 3-400%
Kan dette virkelig stemme? Det høres ekstremt mye ut at noe så dagligdags som grapefruktjuice skulle øke effekten av et legemiddel så dramatisk, og det vil vel være livsfarlig for en som aldri har tatt diazepam før å ta dette sammen grapefruktjuice?

Likevel står det bare «Bør unngås» under relevans på samme siden.

Tenker jeg helt feil i forhold til omregning her, eller er det noe annet som ligger bak at det ikke advares sterkere mot denne kombinasjonen?

Mann, 44 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi antar at du refererer til teksten om diazepam og grapefruktjuice på felleskatalogen.no/medisin/interaksjon. Akkurat hva de mener med «økt konsentrasjon av diazepam (inntil 3-4 ganger)» er litt uklart for oss.

Grapefruktjuice hemmer nedbrytningen av diazepam i leveren hvilket fører til at virkestoffet blir i kroppen lengre og potenseres. I følge studien de refererer til, kan biotilgjengeligheten (dvs. hvor stor del av dosen som absorberes) øke med over 3 ganger. Hva gjelder konsentrasjonen av virkestoffet (Cmax) økte denne med 1,5 ganger. Slik vi forstår dette, vil altså virkningen øke, men ikke 3-4 dobles.

Vi i RUStelefonen er verken leger eller farmakologer. Dersom du vil ha en nærmere redegjørelse for detaljene i hvordan diazepam og grapefruktjuice  påvirker hverandre, er det aller beste å snakke med en farmakolog. Ta ev. kontakt med f.eks. avdeling for medisinsk biokjemi ved Stavanger sjukehus.

PS: Det skal veldig mye til at terapeutiske doser diazepam skal være livstruende. Selv om effekten potenseres, er diazepam sjelden livstruende hvis det inntas alene (uten å blande med andre dempende stoffer eller legemidler). Vi ser at det advares mot å blande diazepam og grapefruktjuice flere steder. Advarslene kunne sikkert vært tydeligere dersom flere i helsevesenet var mer oppmerksomme på dette.