Hei, er cannabisfrø lovling å bestille. Og er CBD blomster lovlig å bestille til Norge fra utlandet? Er det en grense på hvor mye THC et produkt kan inneholde før det blir ulovlig?

Mann, 17 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder spørsmålet om det er tillatt å bestille cannabisfrø, er svaret nei. Dette er hjemlet i Forskrift om såvarer § 28:

Det er forbudt å innføre eller omsette frø dersom frøet inneholder narkotiske stoffer, eller stammer fra plante som inneholder narkotiske stoffer.

Dette gjelder riktignok ikke hampfrø uten skall. Du kan lese mer om dette på Mattilsynet sine sider.

Når det gjelder CBD, er alle produkter med CBD regulert som legemidler i Norge. Derfor er det heller ikke tillatt å bestille dette via post, simpelthen fordi det ikke er tillatt å bestille legemidler via post generelt. Dette er nærmere beskrevet på Statens Legemiddelverk sine hjemmesider.

Men, dersom du tenker at du har et medisinsk behov for et CBD-produkt, kan du snakke med legen om muligheten for å få dette skrevet ut på resept. Her går det et skille mellom CBD-produkter som inneholder mindre eller mer enn 1 % THC, hvor det er strengere krav for å få utskrevet sistnevnte. Denne prosedyren er nærmere beskrevet i Statens Legemiddelverk sin artikkel om medisinsk cannabis, samt i deres artikkel om godkjenningsfritak (se eget avsnitt for CBD).

For øvrig er det også mulig å kjøpe CBD-produkter i enkelte land, og selv bringe dem med på reisen tilbake. Men for å kunne gjøre det lovlig, må du altså ha en resept på det, samt annen nødvendig dokumentasjon.