Hvilken effekt vil man få av å blande speed og rivotril?

Mann, 18 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Dette er stoffer som virker stikk motsatt fra hverandre – amfetamin er oppkvikkende, og Rivotril en sløvende. Derfor vil også en kombinasjon kunne gi uforutsigbare reaksjoner, og vi kan derfor ikke forutsi hvordan du vil oppleve en slik kombinasjon, dessverre. Hvordan du reagerer vil f.eks. avhenge av hva slags toleranse (om noen) du har for disse stoffene, hvor store mengder det er snakk om, og om du inntar disse samtidig eller om du inntar den ene idet effekten av den andre begynner å avta. Men, generelt vil vi anbefale deg å ikke ta disse to samtidig, nettopp fordi det er såpass vanskelig å forutsi hvordan du vil reagere.

Noen velger å bruke Rivotril/benzodiazepiner for å dempe nedturen etter hvert som amfetaminen slutter å virke, eller for å dempe eventuell angst/uro som følge av amfetaminbruken. Dersom du tar Rivotril idet amfetaminen slutter å virke, er dette ansatt som generelt mindre farlig/uforutsigbart enn å innta dem samtidig. Men, begge stoffene kan potensielt være skadelige, både hver for seg og sammen. Derfor bør du generelt være forsiktig med denne typen stoffer.