Hvilke rusmidler er det farlig å blande med Ritalin? (Alkohol, cannabis, tobakk, mdma etc

Mann, 16 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Du bør spesielt unngå å kombinere Ritalin med sentralstimulerende midler som amfetamin, MDMA og kokain. Det er også lurt å være forsiktig med alkohol.

Du kan lese mer om årsakene til dette på hjemmesiden vår  «Fakta om blandingsbruk». Der finner du også informasjon om andre kombinasjoner av rusmidler.