Hva regnes som «bruk over lengre tid» mht. sobril?

Kvinne, 63 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Felleskatalogen skriver følgende om Sobril og behandlingsvarighet:» Behandlingsvarigheten bør normalt ikke overskride 4 uker når det brukes som hypnotikum (sovemedisin), og 2-3 måneder når det brukes som anxiolytikum (beroligende). Behandling ut over denne perioden bør ikke skje uten revurdering av situasjonen.»

Har du spørsmål om din Sobrilbruk anbefaler vi deg å ta kontakt med legen din.