alprasolan i kroppen hvor lenge etter flere inntak

Mann, 50 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Alprazolam (Xanor):
 I blod sporbart: flere døgn. I urin: 4-7 døgn (omdanningsstoffet hydroksyalprazolam kan påvises 1-2 uker).

Merk at større doser kan gi lengre påvisningstid.