Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Er det bivirkninger ved å drikke en halv til en liter cider hver dag?

Kvinne, 57 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Det er knyttet mulige bivirkniger til all rusbruk, også mindre mengder. Det er derimot vanskelig å svare på omfanget, og hvilke bivirkninger som kan oppstå ved konsumere  en halv til en liter cider hver dag. Alkohol påvirker også mennesker ulikt, og noen er mer sårbare enn andre for skader osv.

Du kan lese mer om alkohol på vår hjemmeside.