Jeg tenker mye på vanskelig ting. Og dermed har jeg tydd veldig mye til alkohol i det siste. Hvorfor har jeg gjort det?

Mann, 35 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det er nok ikke uvanlig å bruke alkohol for å dempe vanskelige tanker og følelser. Vi vil tro at hovedgrunnen til det er at man ved å drikke oppnår en rask lindring av det som er vondt, og at det derfor er lett å ty til denne metoden.

Dessverre er nok ikke dette noen metode som fungerer godt i lengden. Alkohol kan nesten fungere som en bedøvelse for de vanskelige tingene, men de blir ikke borte. Tvert i mot har vanskelige ting har en tendens til å øke i intensitet hvis de ikke blir tatt tak i og behandlet på en god måte.

Hvis du fortsetter å bedøve deg med alkohol så øker risikoen for at du til slutt kan oppleve at du trenger alkohol oftere og oftere for å slippe vanskelige tanker og en slik utvikling er ikke heldig. Vi vil anbefale deg å oppsøke hjelp til å ta tak i de tankene som er vanskelige for deg slik at du kan få det bedre. Uten alkohol.

Du kan ta kontakt med legen din for å få henvisning til terapeut, eller du kan sjekke om kommunen du bor i har andre lavterskeltilbud.
Mental helse kan kanskje også gi deg noen gode råd til hvor du kan få hjelp.