Har et spørsmål ang. Diazepam. Tok 50mg diazepam 27 dager siden og har levert urinprøve i dag.Vet det er individuelle forskjeller men er det noen grunn til å engste seg for at det skal slå positivt ut på prøven? Får foreskrevet Sobril som jeg tar ved behov,så jeg vet at det vil slå ut på benzo i prøven,men er ganske sikker på at det også blir foretatt analyse på hvilke benzo som er intatt. Har gått ut ifra at halverings tiden er 24 timer og regnestykket jeg koomer frem til er at det da skal være 0,0000003725 igjen i systemet men det tallet sier meg ikke mye(Vet at den såkalte «cutoff» grensen er 300ng/ml) og individuelle forskjeller er tilstede.

Mann, 50 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Hvis dette var det eneste inntaket, er du nesten helt sikkert ren etter 27 dager.