hvor lang tid tar det før inntak og virkning i forhold til amfetamin, methformin?

Mann, 29 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Vi tolker spørsmålet dithen at du spør om tid fra inntak til virkning.

Tid fra inntak til virkning amfetamin

Det kommer an på inntaksmåte. Det raskeste er injeksjon. Da tar det kun sekunder fra inntak til virkning. Snorting (sniffing) tar noen minutter fra inntak til virkning. Blander du amfetamin i væske (kaffe eller annet) tar det ca. 10-20 minutter fra inntak til virkning. Ved dropping (stoffet pakkes inn og svelges) tar det også ca. 10-20 minutter fra inntak til virkning.

Tid fra inntak til virkning metforminhydroklorid

I følge Felleskatalogen nås full plasmakonsentrasjon av metformin innen 2 1/2 time.