hei æ bruke mye rart og æ treng svare på kor mye må man ta av tesla (rus) for og overdose?

Kvinne, 18 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

Vi antar du snakker om MDMA.

Vi kan ikke gi konkrete svar på denne typen spørsmål. Det er veldig vanskelig å forutsi hvor mye MDMA som skal til for en overdose. Det kommer helt an på hvordan helsetilstanden er, hva en gjør (danser osv.), hvor tilvendt man er virkningen osv. Mange versjoner av Tesla er ganske sterke og du bør være forsiktig.

Vi vet ikke hvorfor du spør om dette og ønsker ikke gi brukerveiledning på overdoser. Hvis du tenker på å ta overdose av dette eller noe annet, vil vi heller råde deg til å snakke med noen om det. Hvis du har behov for det, snakk med Mental Helse. Dersom du har andre spørsmål om MDMA, kan du kontakte oss igjen.