Jeg har tatt subutex i en liten gid stund, Hvortid kan jeg ta metadon for å ikke bli syk ?

Kvinne, 47 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Noen opioider er fulle agonister og noen er partielle agonister. Preparater/rusmidler som gir maksimal, «full» respons på opioidreseptorene i hjernen kalles fulle agonister. Eksempler på fulle agonister er morfin, heroin, oksykodon, metadon, kodein. Preparater som ikke gir full respons, selv ved høy konsentrasjon, kalles partielle agonister. Buprenorfin er en partiell agonist. Har du først tatt buprenorfin, kan denne sperre effekten av fulle agonister som metadon så lenge du har den i blodet.

Problemet, hvis du tar metadon for tidlig, kan være at metadonen ikke har ønsket effekt. Vanligvis sier man at du skal vente til «objektive tegn» på abstinenser viser seg. Hvor lang tid det tar, kommer an på hvor store doser du har brukt og hvor lenge du har brukt Subutex.

Vi kan ikke gi deg et mer presist svar enn dette. Vent så lenge du greier, jo lengre jo bedre. Vær oppmerksom på at metadon har en mye større overdoserisiko enn Subutex – vær forsiktig!