Slutta med Tramagetic, hvor lenge vil jeg ha abstinenssymptomer?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Jeg har tatt 1×150 MG Tramagetic OD
I flere år. Har slutta og lurer på hvor lenge jeg vil ha abstinenssymptomer ?

Kvinne, 63 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det er generelt vanskelig å forutsi noe konkret om varighet av abstinenser, da dette er noe som vil kunne variere en del fra person til person. Helst burde du ha trappet ned bruken gradvis og forsiktig for å begrense abstinensplager i størst mulig grad. Dersom du har sluttet brått, er det sannsynlig at du vil oppleve noe sterkere abstinensplager.

Når det gjelder denne typen legemidler er det forskjell på langtidsvirkende opioider og kortidsvirkende. Ved bruk av kortidsvirkende opioider opplever mange at de verste plagene oppstår 1-2 døgn etter siste inntak, og at de første par dagene derfra er de mest krevende. Deretter opplever mange at ubehaget reduseres noe, men at det likevel kan ta flere uker før man føler seg som før igjen.  Ved bruk av langtidsvirkende opioider(depot) når abstinensene typisk høyden etter fire til seks døgn og vil ikke ha avtatt betydelig før etter 10–12 døgn.

Dersom dette blir i overkant krevende for deg, kan du vurdere å rådføre deg med fastlegen din.

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.