Kan man ta overdose med xanax?

Kvinne, 17 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Xanax er et benzodiazepin og benzodiazepiner i seg selv er ikke veldig giftige.

Men, kombinert med andre medikamenter eller rusmidler (også alkohol!), kan benzodiazepiner være svært farlig. Symptomer ved forgiftning med benzodiazepiner er uregelmessig og nedsatt pustefrekvens, nedsatt bevissthet, blodtrykksfall, langsom hjertefrekvens, nedsatt muskeltonus og nedsatt kroppstemperatur. Ved blandingsbruk, særlig med andre dempende stoffer, kan respirasjonshemning, koma, pustestans og død forekomme.

Her kan du lese mer om overdose benzodiazepiner.

Her kan du lese mer om benzodiazepiner.

Hvis du skulle være så uheldig å komme i en lignende situasjon, kan du ringe 113 eller legevakten. Du kan også ta kontakt med Giftinformasjonen på 22 59 13 00 – døgnåpen telefon.