Hva skjer om man tar overdose på lamictal?

Kvinne, 23 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Følgende står på Felleskatalogen: Fatale tilfeller, samt doser i overkant av 10-20 ganger maks. terapeutisk dose er rapportert, med symptomer som nystagmusataksi, nedsatt bevissthet, grand mal-anfall og koma. Utvidet QRS-varighet (forsinket intraventrikulær ledning) er observert. Utvidelse til >100 millisekunder kan være assosiert med mer alvorlig toksisitet. Ved overdosering bør pasienten sykehusinnlegges og gis egnet behandling. Dersom påkrevd bør behandling for å hindre absorpsjonigangsettes (medisinsk kull). 

Ved behov for akutt hjelp, kontakt AMK 113.Ved spørsmål vedrørende overdosering, kan du ringe Giftinformasjonen 22 59 13 00.

Om du har det vanskelig og har tanker om å ta livet ditt, anbefaler vi deg å ta kontakt med legen din, eller du kan ta kontakt med legevakt der du bor på 116 117. De kan hjelpe deg slik at du kan få det bedre. Om du trenger noen å snakke med, kan du ringe Mental Helse på telefon 116 123, de har døgnåpent.