Hei. Er kvinne, 70, soim har hatt operasjon i ryggsøylen pga. spredning cancer., 3 år siden. Vansker med å sove. Tidligere hlap 1 Sobril, ( 10 mg.), så ser det ut til at jeg trenger to. Hva vil dere si om toletanseøkning,og avhengighet.
mvh 70 år

Kvinne, 70 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke medisinsk helsepersonell og kan bare svare på spørsmålet ditt på generelt grunnlag. Mange vil nok oppleve toleranse ved bruk av Sobril over en lengre periode, og ha behov for en større dose for å få samme effekt. Når det gjelder avhengighet skriver vi som følger på vår hjemmeside «Benzodiazepiner er potensielt sterkt vanedannende, og medfører ofte betydelige abstinensplager ved nedtrapping selv etter kort tids bruk. Bruker du benzodiazepiner sammenhengende i mer enn to uker, risikerer du å få milde abstinensplager om du slutter brått. Ved lengre tids bruk, anbefales det at en nedtrappingsplan utarbeides i samråd med legen som skriver ut medisinene». Du kan lese mer på vår hjemmeside om benzodiazepiner, virkning, bivirkninger, abstinenser et.

Men, selv om de er vanedannende og det kan være vanskelig å slutte er det også ett nyttig legemiddel som kan være nødvendig å bruke i perioder av livet. Vi synes derfor du skal ta det opp med legen din og høre om du bør øke dosen eller bruke ett mindre vanedannende medikament til hjelp for å sove.