Hei. Er det normalt og få irinsveisinfeksjon mens en konsumerer alkohol ? Evt. Hvorfor ? Hva bør jeg evt gjøre da dette skjer ofte ?

Kvinne, 27 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Så vidt vi kjenner til er det ikke noen sammenheng mellom alkoholinntak og urinveisinfeksjon. Men det kan jo tenkes at du at du gjør andre ting når du drikker som øker risikoen for urinveisinfeksjon.

Helsenorge har en egen siden om urinveisinfeksjon. Der står det også om ulike risikofaktorer for å få det. Dersom du ikke finner ut av det vil vi anbefale deg å snakke med legen din om det.